Znak postępowania ZZP-68/17
Data zamieszczenia 30.03.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-68/17 z dnia 30-03-2017
Przedmiot zamówienia: ZAKUP SZCZEPIONEK: T, Ty, d, D, DT CZĘŚĆ 1 – 5
Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Olga Bieleń, faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 30/03/2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 063 – 117917
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 161,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 209,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 72,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 174,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 140,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 152,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

oświadczenie Wykonawcy dot.grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 145,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

informacja z otwarcia ofert w dniu 27.04.2017r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 49,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana treści ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.13
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.10
Rozmiar pliku 72,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content