Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań w 2021 roku zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 2021/BZP 00004085/01/P

Informacje o pliku Dokument PDF, 134,47 KB
Data dodania 28.01.2021
Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawy, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2021 roku

Ogłoszenie wysłane do publikacji dnia 05.02.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 028-068446

Informacje o pliku Dokument PDF, 228,17 KB
Data dodania 10.02.2021
Wstępne ogłoszenie informacyjne na usługi, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2021 roku

Ogłoszenie wysłane do publikacji dnia 05.02.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 028-069172

Informacje o pliku Dokument PDF, 166,13 KB
Data dodania 10.02.2021
Zaktualizowany plan postępowań w 2021 roku zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 2021/BZP 00004085/02/P

Informacje o pliku Dokument PDF, 103,77 KB
Data dodania 06.10.2021