Zamówienia publiczne jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2022 roku.

Plan postępowań w 2022 roku zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 2022/BZP 00057744/01/P

Informacje o pliku Dokument PDF, 115,46 KB
Data dodania 15.02.2022
Wstępne ogłoszenie informacyjne na dostawy, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2022 roku

Ogłoszenie wysłane do publikacji dnia 17.02.2022 r. i opublikowane w dniu 22.02.2022 r. pod numerem 2022/S 037-094775

Informacje o pliku Dokument PDF, 260,76 KB
Data dodania 22.02.2022
Wstępne ogłoszenie informacyjne na usługi, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2022 roku

Ogłoszenie wysłane do publikacji dnia 17.02.2022 r. i opublikowane w dniu 22.02.2022 r. pod numerem 2022/S 037-095621

Informacje o pliku Dokument PDF, 139,60 KB
Data dodania 22.02.2022
Skip to content