Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia realizuje zadania, do których należą między innymi: prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych, realizacja kontraktów będących następstwem złożonych zamówień oraz szkolenie pracowników jednostek działających w ochronie zdrowia w zakresie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Zajęcia tego rodzaju prowadzimy od blisko 30 lat. Ich programem obejmujemy pracowników działających w ochronie zdrowia, specjalizujących się w procedurach zamówieniowych. Zainteresowaniem, bez wątpienia zasłużonym cieszą się prowadzone w ZZP seminaria i szkolenia w zakresie aktualnych zmian zachodzących w systemie zamówień publicznych oraz zagadnień przysparzających najwięcej trudności w bieżącej praktyce przetargowej.

Do współpracy w dziale szkolenia ZZP zyskaliśmy grono wysoko wykwalifikowanych wykładowców i interpretatorów przepisów z dziedziny zamówień publicznych.

Oprócz informacji o bieżących poczynaniach Zakładu w zakresie postępowań i relacji zamówień publicznych, na tej stronie znajdą miejsce plany przetargowe Zakładu oraz ogłoszenia o konkretnych przetargach. Zapraszamy do jej odwiedzania przez wszystkich zainteresowanych realizacją naszych zamówień.

Korupcja Szkodzi Zdrowiu - Kampania Realizowana w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
Skip to content