Znak postępowania ZZP-117/17
Data zamieszczenia 26.06.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-117/17 z dnia 26-06-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.06.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 119-239252
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 110,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 267,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SOPZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 510,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 117,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 406,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 326,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 309,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (RCKiK Kraków) - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 141,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 40,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 227,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 56,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.28
Rozmiar pliku 187,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 92,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content