Znak postępowania ZZP-83/19
Data zamieszczenia 08.04.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Etravirine. Postępowanie znak: ZZP-83/19

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl, p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2019 r., Nr 535068-N-2019

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 155,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 340,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 75,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 371,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 344,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 148,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 138,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2019.04.08
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.50.83.220.19

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.15
Rozmiar pliku 291,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.17
Rozmiar pliku 111,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.23
Rozmiar pliku 157,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.05
Rozmiar pliku 87,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content