Znak postępowania ZZP-171/19
Data zamieszczenia 19.08.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Postępowanie znak: ZZP-171/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 157-387083

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content