Znak postępowania ZZP.ZP.411.117.2022
Data zamieszczenia 05.09.2022

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań skierowanych do pracodawców; znak sprawy: ZZP.ZP.411.117.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05/09/2022 r. pod numerem: 2022/S 170-481029

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/34336/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content