Znak postępowania ZZP.ZP.411.35.2023
Data zamieszczenia 15.03.2023

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań edukacyjnych skierowanych do studentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.35.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka – Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2023 r. pod numerem: 2023/S 053-156600

Przekierowanie na platformę zakupową. 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content