Znak postępowania ZZP-193/19
Data zamieszczenia 20.09.2019

Wykonanie i dostawa klasycznego notatnika w formacie A5 promującego honorowe krwiodawstwo.

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 182-442528

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content