Znak postępowania ZZP-88/21
Data zamieszczenia 31.05.2021

Wykonanie i dostawa długopisu z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31/05/2021 r. pod numerem: 2021/S 103-270629

 

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content