Znak postępowania ZZP-61/21
Data zamieszczenia 28.05.2021

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex post realizacji celów
szczegółowych V Osi Priorytetowej PO WER”; Znak postępowania ZZP-61/21

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223  (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/05/2021 r. pod numerem: 2021/S 102-267953

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/29807/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content