Znak postępowania ZZP-18/20
Data zamieszczenia 16.10.2019

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim oraz opolskim.

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:16.10.2019 r, pod numerem:2019/S 200-486527

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content