Znak postępowania ZZP-18/19
Data zamieszczenia 14.12.2018

Szczepionka przeciwko poliomyelitis IPV (inaktywowana) inj. 0,5 ml. Postępowanie znak: ZZP-18/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/12/2018 pod numerem: 2018/S 241-549901

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2549/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content