Znak postępowania ZZP.ZP.411.01.2022
Data zamieszczenia 09.02.2022

Szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b, inj. 0,5 ml 1 dawka á 10 mikrogramów, : ZZP.ZP.411.01.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.02.2022 r. pod numerem: 2022/S 2022/S 028-070881

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content