Znak postępowania ZZP-06/19
Data zamieszczenia 05.12.2018

Szczepionka potrójna przeciwko odrze, śwince i różyczce inj. 1 dawka 0,5 ml, część 1-7.

Postępowanie znak: ZZP-06/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05/12/2018 r. pod numerem: 2018/S 234-534416

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2460/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content