Znak postępowania ZZP.ZP.411.23.2023
Data zamieszczenia 31.01.2023

Substancja czynna EMICIZUMAB wraz z dostawą do Ośrodków Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych oraz domów pacjentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.23.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.01.2023 r. pod numerem: 2023/S 022-062821

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content