Znak postępowania ZZP.ZP.411.44.2024
Data zamieszczenia 12.04.2024

REALIZACJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  (MATERIAŁY POLIGRAFICZNE ORAZ GADŻET) W RAMACH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO STUDENTÓW. Znak post: ZZP.ZP.411.44.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka – Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2024 r. pod numerem: 218764-2024

 

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content