Znak postępowania ZZP.ZP.411.30.2024
Data zamieszczenia 15.04.2024

Realizacja materiałów promocyjnych do programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”: WYKONANIE I DOSTAWA PUDEŁKA ŚNIADANIOWEGO

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Anna Siedlecka-Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.04.2024 r. pod numerem: 221776-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content