Znak postępowania ZZP-55/19
Data zamieszczenia 28.03.2019

Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w zakresie „Zasady komunikacji interpersonalnej, w tym elementy mowy werbalnej i niewerbalnej z uwzględnieniem zasad pracy z trudnym i wymagającym klientem-dawcą”
Numer referencyjny: ZZP-55/19

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:28/03/2019 r. pod numerem:2019/S 062-144190

Platforma Zakupowa.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content