Znak postępowania ZZP-34/18
Data zamieszczenia 09.02.2018

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn. „Trasa czerwonej nitki” w Kielcach. Postępowanie znak: ZZP-34/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/02/2018 r., Nr 2018/S 028-060998

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 123,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 268,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 543,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 333,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr. 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 216,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr. 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 408,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr. 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 117,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SOPZ

Grafika do eventu „ Trasa Czerwonej Nitki” - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 342,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Poglądowa mapa wizualizacji terenu zewnętrznego - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 436,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 113,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.02.09
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.12
Rozmiar pliku 230,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.26 11:09:46
Rozmiar pliku 87,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 129,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 110,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content