Znak postępowania ZZP-98/21
Data zamieszczenia 22.06.2021

Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22/06/2021 r. pod numerem:2021/S 119-312790

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content