Znak postępowania ZZP-160/19
Data zamieszczenia 29.07.2019

KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA IX MINIMUM II GENERACJI WRAZ Z DOSTAWĄ DO CENTRÓW LECZENIA HEMOFILII ORAZ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA.

Osoba prowadząca: Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29/07/2019 pod numerem: 2019/S 144-354206

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/7202/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content