Znak postępowania ZZP-58/21
Data zamieszczenia 09.04.2021

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII; postępowanie znak: ZZP-58/21

 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 069-174768.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content