Znak postępowania ZZP-60/20
Data zamieszczenia 24.02.2020

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz domów pacjentów; postępowanie znak: ZZP-60/20

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2020 r. pod numerem: 2020/S 038-089344

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content