Znak postępowania ZZP-192/20
Data zamieszczenia 02.10.2020

Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC). Postępowanie znak: ZZP-192/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 192-461393

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content