Znak postępowania ZZP-101/21
Data zamieszczenia 13.09.2021

Dostawa koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII do leczenia nabytej hemofilii A; postępowanie znak: ZZP-101/21

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13.09.2021 r. pod numerem: 2021/S 177-460815

Przekierowane na e-platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/38978/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content