Znak postępowania ZZP-210/18
Data zamieszczenia 22.11.2018

Dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, postępowanie znak: ZZP-210/18

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 651699.-N-2018 dnia 22.11.2018 r.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 1,86 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 319,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 2,44 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 288,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 117,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.03
Rozmiar pliku 80,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.04
Rozmiar pliku 115,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content