Znak postępowania ZZP.ZP.411.164.2022
Data zamieszczenia 08.11.2022

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.164.2022

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 08.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 215-616685

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content