Znak postępowania ZZP-40/20
Data zamieszczenia 10.01.2020

Desmopresyna dożylna; Część 1-2

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/01/2020 r.pod numerem: 2020/S 007-010450

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content