Znak postępowania ZZP-92/21
Data zamieszczenia 19.05.2021

Zestawy odczynników do badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.05.2021 r. pod numerem: 2021/S 096-250471

 

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content