Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Al.Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
NIP: 525-155-38-51 REGON: 010705939

Tel. (+48) 22 883 35 12, Fax (+48) 22 883 35 13

Dyrektor/Sekretariat

Telefon: (+48) 228833512

Fax: (+48) 228833513

E-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl

Główny Księgowy

Telefon: (+48) 228833896

Zespół ds. Finansowo-Księgowych

Telefon: (+48) 228833648

Fax: (+48) 228833513

Kierownik Zespołu ds. Przetargów

Telefon: (+48) 228833608

Zespół ds. Przetargów

Pokój 102: (+48) 228833552

Pokój 103: (+48) 228833609

Pokój 107A: (+48) 228833553

Zespół ds. Kontraktów

Pokój 101: (+48) 228833632

Pokój 107: (+48) 228833649

Skip to content