Znak postępowania ZZP-03/21
Data zamieszczenia 02.09.2020

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 1 jednostka czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII; postępowanie znak: ZZP-03/21

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 170-411015

przekierowanie na Platformę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-03/21/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2021.02.08
Rozmiar pliku 287,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content