Znak postępowania ZZP-04/21
Data zamieszczenia 02.09.2020

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynników zespołu protrombiny (PCC). Postępowanie znak: ZZP-04/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 170-410965

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content