Znak postępowania ZZP-91/18
Data zamieszczenia 11.06.2018

Zakup szczepionek: d, D, Ty, TyT, postępowanie znak: 91/18, części 1-4

część 1

d -Szczepionka przeciwko błonicy adsorbowana, o zmiejszonej zawartości antygenu. Zawiesina do wsrzykiwań. Nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego/0,5ml

część 2

D – Szczepionka przeciwko błonicy adsorbowana.

Zawiesina do wsrzykiwań. Nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5ml

część 3

Ty – Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu. Zawiesina do wsrzykiwań. dawka 0,5 ml

część 4

Tyt– Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi. Zawiesina do wsrzykiwań. dawka 0,5 ml

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/06/2018 pod numerem: 2018/S 247687

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 193,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 233,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 168,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 150,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 115,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 70,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 124,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.26
Rozmiar pliku 51,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 62,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content