Znak postępowania ZZP-121/17
Data zamieszczenia 26.06.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-121/17 z dnia 26-06-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.06.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 119-239259
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 111,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 269,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 341,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 do SOPZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 510,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 117,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 406,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 352,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (RCKiK Szczecin) - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 149,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 226,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.28
Rozmiar pliku 187,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 48,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content