Znak postępowania ZZP-95/19
Data zamieszczenia 27.05.2019

Zakup specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK we Wrocławiu (1 pojazd). Postępowanie znak: ZZP-95/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 27.05.2019 r. pod numerem: 2019/S 101-243882

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content