Znak postępowania ZZP-22/19
Data zamieszczenia 20.12.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Nevirapine. Postępowanie znak:ZZP-22/19

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p .janiszewska@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 663542-N-2018 z dnia 20/12/2018 r.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 130,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 202,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.02
Rozmiar pliku 55,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 140,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 156,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 76,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 136,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.12.20
Rozmiar pliku 136,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

pytanie + odpowiedź

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.02 13:35:59
Rozmiar pliku 839,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.08
Rozmiar pliku 73,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.10
Rozmiar pliku 121,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.12 11:17:19
Rozmiar pliku 91,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content