Znak postępowania ZZP-159/19
Data zamieszczenia 24.07.2019

Zakup leku antyretrowirusowego Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Postępowanie znak: ZZP-159/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 141-346917

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content