Znak postępowania ZZP-153/18
Data zamieszczenia 18.07.2018

Zakup leków antyretrowirusowych, części 1-11. Postępowanie znak:ZZP-153/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18/07/2018r., pod numerem: 2018/S 136-310442

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 314,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 227,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 126,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 158,66 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 119,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 70,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 197,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.07.18
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.24
Rozmiar pliku 891,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.30
Rozmiar pliku 82,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.08
Rozmiar pliku 144,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o udzieleniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.13 09:38:58
Rozmiar pliku 356,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content