Znak postępowania ZZP.ZP.412.3.2024
Data zamieszczenia 16.02.2024

Wykonanie opracowania: przegląd i diagnoza obecnego stanu opieki paliatywnej w Polsce, a także przegląd i analiza rozwiązań telemedycznych dostępnych w Polsce oraz w innych krajach UE

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.02.2024 r. pod numerem: 98965-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content