Znak postępowania ZZP-73/19
Data zamieszczenia 04.04.2019

Wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę z logotypem kampanii „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/04/2019 r. pod numerem: 2019/S 067-156457

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4565/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content