Znak postępowania ZZP.ZP.411.42.2022
Data zamieszczenia 13.05.2022

Wykonanie i dostawa butelki sportowej; znak postępowania: ZZP.ZP.411.42.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka -Przybyszewska,
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 093-253426

Przekierowanie na  e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/60573/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content