Znak postępowania ZZP-72/17
Data zamieszczenia 20.05.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-72/17 z dnia 20-05-2017
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ELEMENTÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KRWIODAWCÓW, TJ. MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA CZĘŚCI 1÷4
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 20.05.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 097-191297
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 170,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 371,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 71,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 1,01 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 562,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

20-05-2017 23:57:07

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 72,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 140,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.05.20
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.05
Rozmiar pliku 54,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.23
Rozmiar pliku 111,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania - dot. części 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.12
Rozmiar pliku 849,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content