Znak postępowania ZZP.ZP.411.06.2024
Data zamieszczenia 04.01.2024

Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.01.2024 r. pod numerem: 2024/S 003-004756

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content