Znak postępowania ZZP.ZP.411.67.2022
Data zamieszczenia 25.05.2022

Przeprowadzenie w 2022 roku ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.67.2022

 

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka- Przybyszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 101-280183

Przekierowanie na e- Platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/61659/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content