Znak postępowania ZZP-53/18
Data zamieszczenia 03.04.2018

Przeprowadzenie kampanii reklamowej w internecie i na portalu społecznościowym Facebook, utworzenie i uruchomienie na portalu www.twojakrew.pl formularza zgłoszeniowego oraz prowadzenie, administrowanie i obsługa ww. elementów.

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31/03/2018 r.,   pod numerem: 2018/S 064-142597

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 116,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 280,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 155,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 214,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 407,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 118,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 296,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 119,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.03
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.53/18.218.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.10
Rozmiar pliku 289,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.53/18.226.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 250,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 80,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.08
Rozmiar pliku 124,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.07
Rozmiar pliku 102,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content