Znak postępowania ZZP-44/20
Data zamieszczenia 31.01.2020

Preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu – 1 (mekasermina), postępowanie znak ZZP-44/20

Osoba odpowiedzialna: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 31/01/2020 pod numerem: 2020/S 022-047603

Link do Platformy:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/11457/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content