Znak postępowania ZZP.ZP.411.50.2023
Data zamieszczenia 03.03.2023

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.50.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2023 r. pod numerem: 2023/S 045-132215

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content