Znak postępowania ZZP.ZP.411.122.2022
Data zamieszczenia 07.09.2022

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do RCKiK oraz miejsc zamieszkania pacjentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.122.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.09.2022 r. pod numerem: 2022/S 172-486598

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content