Znak postępowania ZZP.ZP.411.27.2024
Data zamieszczenia 23.02.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.27.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka-Przybyszewska, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.02.2024 r. pod numerem: 114588-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content